جستجوی پیشرفته     رهن و اجاره     خرید و فروش     مشارکت در ساخت     انتقال سرقفلی     پیش فروش     معاوضه     ثبت ملک
امروز بیست و سوم آبان ٩٧
Skip Navigation Links
آرشیو اخبار

تبلیغات
 
آمار بازدیدکنندگان
  افراد حاضر : ٤
  بازدید امروز : ١٠٢
  تعداد کل : ٣٧٧٥٧٦
  مشاهده کامل آمار جایگاه 

کد ملک: 1  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٦١ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٤٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 4  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٣٣ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٤٥٣٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤١٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 17  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :٨٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٨٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 25  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان -شیخ زاهد
  زیربناء :١٢٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٤٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 34  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-کوی صادقیه
  زیربناء :٩٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٣٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 35  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : خ گلستان 33-خ گلستان33
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٠٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 73  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-کارگر7
  زیربناء :٣٨٠ متر تعداد خواب :٤ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٢٤٧٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 75  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٩١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 104  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : کرج-مهرویلا کرج
  زیربناء :٩٧ متر تعداد خواب :٠ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٢٠٣٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢١٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 114  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-بهشتی 6
  زیربناء :١٧٦ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٧٣٩٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 118  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-خ آزادگان
  زیربناء :٨٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٣٥٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 122  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-نیما
  زیربناء :١٠٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 3  نوع: خانه ویلایی
  فروش ، معاوضه
 آدرس : آستانه اشرفیه-دستک- عسگرآیاد
  زیربناء :١٧٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٦٥٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢١٥٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 4  نوع: خانه ویلایی
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-حاجی آباد
  زیربناء :٧١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٣٦٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٦٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 8  نوع: خانه ویلایی
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-کتشال
  زیربناء :٨٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٨٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 7  نوع: زمین
  فروش ، معاوضه
 آدرس : اطاقور-اشیان
  متراژ :٧٠٠٠ متر ابعاد زمین : دارای آب ، برق
مبلغ فروش :١٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠ تومان جزئیات ملک...

  
Copy Right©2009Hamed Rezaei ,All rights reserved.