جستجوی پیشرفته     رهن و اجاره     خرید و فروش     مشارکت در ساخت     انتقال سرقفلی     پیش فروش     معاوضه     ثبت ملک
امروز سی ام بهمن ٩٦
Skip Navigation Links
آرشیو اخبار

تبلیغات
 
آمار بازدیدکنندگان
  افراد حاضر : ٣
  بازدید امروز : ٦٩
  تعداد کل : ٣٣١٠١٠
  مشاهده کامل آمار جایگاه 

کد ملک: 1  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٦١ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٤٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 2  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩١٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 3  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ خرمشهر
  زیربناء :٦١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :١٠٣٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 4  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٣٣ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٤٥٣٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤١٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 5  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٦٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 6  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١٠٢ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٢٨٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 7  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١٠٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٢٨٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 8  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :١٥٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 9  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ خزر
  زیربناء :١٣٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٥٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 10  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٥٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 11  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیشه گران
  زیربناء :١٣٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٥٢٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 12  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :١٣٩ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٢٥٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 13  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیخ زاهد
  زیربناء :١٧٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٧٨٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 14  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیخ زاهد
  زیربناء :١٣٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٧٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 15  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیخ زاهد
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣١٣٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٦٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 16  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ گلستان
  زیربناء :٨٨ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٢٣٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٤٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 17  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :٨٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٥٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 18  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٩٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٥٧٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 19  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٩٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٨٦٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 20  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ بهشتی
  زیربناء :٨٦ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٦١٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 21  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١٣١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٥٨٩٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 22  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :١١٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٥٢٦٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 23  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ مهرگان
  زیربناء :١٤٦ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٤٠٨٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٨٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 24  نوع: آپارتمان
  پیش فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :١٠٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٣٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 25  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان -شیخ زاهد
  زیربناء :١٢٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٤٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 26  نوع: آپارتمان
  پیش فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- خ شیخ زاهد
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :١ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٦٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 28  نوع: آپارتمان
  پیش فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-کارگر
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٢٣٢٥٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٥٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 29  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-آزادگان
  زیربناء :١١١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٧٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 30  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ حزین
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 31  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ شیشه گران
  زیربناء :٧٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 32  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ فیاض
  زیربناء :٨٦ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨٩٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 33  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :٨٦ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٠١٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 34  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-کوی صادقیه
  زیربناء :٩٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٣٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 35  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : خ گلستان 33-خ گلستان33
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٠٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 36  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ کارگر
  زیربناء :٦٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 37  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-خ نیما
  زیربناء :٩٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٣٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 38  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-خ گلستان 23
  زیربناء :١٢٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 39  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٧٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٥٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٦٥٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 40  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٠٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 41  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٠٢٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٦٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 42  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٧٧ متر تعداد خواب :٦ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 43  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٦٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٤٣٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 44  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان -
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩١٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 45  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : -
  زیربناء :٦١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٠٣٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 46  نوع: آپارتمان
 
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٣٣ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٣٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 48  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٠٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨١٩٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 49  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٥٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 50  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٩٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٠٩٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٢٦٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 51  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : تاهیجان-تاهیجان
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٩٣٢٠٠٠٠٠ تومان مبلغ رهن :١٧٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ اجاره :٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 52  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٦٥٣٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 53  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٩٧.٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 54  نوع: آپارتمان
  پیش فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٩٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢١٨٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 55  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :٩٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٥٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٨٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 56  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-کارگر
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٥٢٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 57  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :١١٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٠٢٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 58  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٢٨٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 59  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :٧٠ متر تعداد خواب :١ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢١٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 60  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :٨٧ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢١٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 61  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :٩٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٧٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 62  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :٧٣ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢١١٧٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 63  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٠٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 64  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :١٥٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 65  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٢ متر تعداد خواب :٢
مبلغ فروش :٢٤٦٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 66  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١١٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٨٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 67  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - بهشتی
  زیربناء :١١٩ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٩٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 68  نوع: آپارتمان
  رهن
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - بهشتی
  زیربناء :٦٠ متر تعداد خواب :١ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ رهن :٥٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 69  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - بهشتی
  زیربناء :٦٠ متر تعداد خواب :١ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٩٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 70  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-قیام
  زیربناء :٧٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٧٠٠٢٥٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٢٦٧٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 71  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-جیرسر
  زیربناء :٨٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٥٥٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٩٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 72  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-شیشه گران
  زیربناء :١٣٢ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٢٢٤٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٢٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 73  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-کارگر7
  زیربناء :٣٨٠ متر تعداد خواب :٤ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٢٤٧٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 74  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-کوچه توکلی
  زیربناء :٩٥ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٧٦٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٨٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 75  نوع: آپارتمان
  فروش ، معاوضه
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٩١ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 76  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  تعداد خواب :٠ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 77  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٤ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٤٢٨٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :١٧٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 78  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٨٠ متر تعداد خواب :٢ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١٨٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٢٣٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 79  نوع: آپارتمان
  فروش ، پیش فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خرمشهر
  زیربناء :١٣٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٤٠٥٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 80  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :١٥٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٦٩٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 81  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - بهشتی
  زیربناء :١٠٦ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٣٧١٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٣٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 82  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٢٢ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٥٤٩٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 83  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان- کارگر
  زیربناء :١٦١ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز ، تلفن
مبلغ فروش :٦٤٤٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 84  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-کارگر
  زیربناء :٢٠٤ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :١١٢٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 85  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان-کارگر
  زیربناء :٣١٥ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٢٠٤٧٥٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٦٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 86  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خ کارگر
  زیربناء :١٦٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٧٢٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٥٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 87  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان - خ کارگر
  زیربناء :١٦٠ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٨٠٠٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٥٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...
کد ملک: 88  نوع: آپارتمان
  فروش
 آدرس : لاهیجان-لاهیجان
  زیربناء :٢٠٣ متر تعداد خواب :٣ دارای آب ، برق ، گاز
مبلغ فروش :٨١٢٠٠٠٠٠٠ تومان مبلغ هر متر :٤٠٠٠٠٠٠ تومان جزئیات ملک...

  
Copy Right©2009Hamed Rezaei ,All rights reserved.